ถ้าสนใจ ทำธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจSME ธุรกิจแฟรนไชส์

ทำไมต้องเลือกทำธุรกิจสุขภาพ???

paul-zane-pilzer พ่อมด พยากรณ์ เศรษฐกิจโลก
“เพราะ1 ในแนวโน้มที่ยิ่งใหญ่ของโลก
คือธุรกิจสุขภาพ”


กล่าวโดย PAUL ZANE PILZER ผู้แต่งหนังสือเศรษฐีแสนล้านคนถัดไป (The Next Trillion) ผู้ได้รับฉายาว่าเป็น “พ่อมดแห่งการพยากรณ์กระแสเศรษฐกิจโลก”

@line-agel

<< สนใจข้อมูลทางด้านธุรกิจ เป็นตัวแทนในจังหวัดของท่าน Clickที่รูป >>

 

ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจ SME ธุรกิจแฟรนไซน์ Agel