ใบรับรองผลิตภัณฑ์ Agel

เลขที่ อย.- ใบรับรองความปลอดภัย Agel
Halal Administrator Certificate

ใบฮาลาลโลก ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องชาวมุสลิม

 


สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อดูแลสุขภาพและแบ่งปันสุขภาพ >>Click ที่นี้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม <<

เลขที่ อย.10-3-05050-1-0001

NAFDAC Certificate

 


Agel World Anti-Doping Agency Certification

ใบรับรองความปลอดภัย ในการตรวจสอบเรื่องการ ติดโด๊บของนักกีฬา

รับรองว่าผลิตภัณฑ์ Agel สามารถทานได้ แม้จะเป็นนักกีฬาที่ต้องลงแข่งขันและต้องถูกตรวจเลือดหาสารกระตุ้นต่างๆ


Orthodox Union Certification
ใบออโทด๊อก ยูเนี่ยน ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย Orthodox

Kosher Certification

Open

Scroll Up